Nyereményjáték szabályzat

  1. A Játék neve, szervezője

Jelen szabályzat az AKA Kft. (7773 Villány, Erkel Ferenc utca 2/A, Cégjegyzékszám: 02 09 070007, Adószám: 13468024-2-02 (későbbiekben: Szervező) „Gere” nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik az alább meghatározott feltételekkel.

  1. A Játék leírása és a Nyereményjátékban részt vevő személyek

Játék időtartama: 2024. június 24. 12:00 – július 5. 15:00 között A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen szabályzatban meghatározottaknak teljes mértékben megfelel, és magyarországi állandó lakhellyel bír.

A részvétel feltétele, hogy a résztvevő elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájáruljon a személyes adatainak a kezeléséhez. A jelen szabályzatot a résztvevő által a játékban való részvétellel elfogadottnak kell tekinteni.

2.1. A Játékban nem vehetnek részt:

– Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói;

– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

  1. A Játék leírása, menete, részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden 2. pont szerinti személy (a továbbiakban Játékos), aki a játék időtartama alatt a következők szerint jár el.

  • Csatlakozik a Gere Attila Pincészete (gere_attila_pinceszete) Instagram oldalhoz.
  • Kommentben megírja, hogy a Rosé vagy a Fehér Frici a kedvence és miért?

Egy játékos, kommentszámtól függetlenül, egy alkalommal vehet részt a nyereményjátékban, amennyiben teljesíti a részvételi feltételeket.

A Nyeremények, ajándékok más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatók.

  1. Nyereményjáték posztjának szövege

Rosé vagy fehér – te melyiket választanád? – Nyereményjáték

Tudjuk, hogy nehéz választani két nyári kedvencünk, a Rosé és a Fehér Frici közül, de most mégis erre kérünk benneteket! A fehér húsú, gyümölcsös ízrobbanás, vagy a finom, virágos jegyekkel bíró élénk rózsaszín árnyalatú gyöngyözőbor a kedvenced? Kommentelőink között most egy Frici ajándékcsomagot sorsolunk ki!

Ha játszani szeretnél, nincs más dolgod, mint:

– követni a Gere Pincészet Instagram oldalát

– kommentben megírni, hogy a Rosé vagy a Fehér Frici a kedvenced és miért?

Játék vége és sorsolás: július 5. 18 óra.

A nyereményjáték szabályzatát az alábbi linken találjátok, és a játékra való jelentkezéssel automatikusan elfogadjátok.

https://gere.hu/nyeremenyjatek

A nyereményjáték nem az Instagram által szervezett vagy szponzorált, az Instagramhoz semmilyen tekintetben nem kapcsolódik.

A játékban csak a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

5.1. Nyeremény

A játékban résztvevők között sorsolásra 1 karton Gere Frici

A nyeremény más termékre, szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

Szervező vállalja, hogy a nyereményhez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő adó és járulékfizetési kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tesz, a hatályos magyar jogszabályokban megfelelően.

5.2. A nyereménysorsolás

A játék nyereménysorsolására lebonyolításban részt vevő ügynökség telephelyén (1137 Budapest, Szent István krt. 8.), 2024. július 5-én 18 órakor kerül sor.

A sorsolás nem nyilvános, annak eredményét a Szervező a közösségi médiában használt kommunikációs csatornáin adja közre.

5.3. A nyertes értesítése

A sorsolás 18 órakor történik. A nyertes értesítése aznap 19 óráig a játékos social media csatornáján keresztül történik.

  1. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg automatikusan megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra: a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, továbbá a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával; b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Szervező marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az Infotv. betartásával. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél a fenti elérhetőségeken. Ezen kívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

  1. Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és

Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A nyereményjáték nem az Instagram által szervezett vagy szponorált, az Instagramhoz semmilyen tekintetben nem kapcsolódik.

Gere borok – webshop

Szőlőmag termékek – webshop